ژ 1-2

خرید آکواریوم برای افرادی که به زندگی و امید علاقه دارند، می تواند گزینه بسیار مهمی باشد. همچنین وجود یک آکواریوم می تواند خانه شما را زیباتر از آن چیزی که است کند.

ژ 1-3

هنگامی که تصمیم می گیرید آکواریومی برای خود راه اندازی کنید، هیچ چیز زیباتر از یک آکواریوم آب شور به نظر نمی رسد. یکی از بزرگترین دلایلی که افراد تصمیم می گیرند آکواریوم....

ژ 1-4

مرجان Acanthophyllia (دونات) شاید به طور معمول مرجانی در دسترس نباشد و اغلب با مرجان Scolymia vitiensis و گاهی هم با Cynarina lacrimalis اشتباه گرفته شود.